Liceum - Akademicki Zespół Szkół

O nas

 

Akademickie Liceum Ogólnokształcące Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie
posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane na czas nieokreślony. (Zaświadczenie nr 124/LO/98[3])

Dydaktyka

W roku szkolnym 2017/2018 otwieramy klasę z rozszerzonym programem nauczania j.angielskiego. Ponad to istnieje mozliwość rozszerzenia programów nauczania geografii, historii, WOS-u, biologii oraz chemii w zalezności od ilości zainteresowanych uczniów, a także od możliwosci organizacyjnych szkoły.

 

  • Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w blokach 90 minutowych.
  • Istnieje możliwość uzyskania certyfikatu komputerowego ECDL oraz certyfikatu z j. angielskiego FCE.
  • Nauczyciele współpracują z wykładowcami WSM.

Opieka

  • Współpracujemy na stałe z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
  • Budynek jest objęty całodobową ochroną.

Uczniowie uzdolnieni

  • Przewidziane są stypendia naukowe dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, wybitne wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz godnie reprezentujących szkołę na zewnątrz.
  • Możliwe jest uzyskanie przez ucznia INDYWIDUALNEGO TOKU NAUKI .

Sport i rekreacja

  • Zajęcia wychowania fizycznego i odbywają się hali sportowej i na basenie Wyższej Szkoły Menedżerskiej.
  • Organizujemy wycieczki turystyczne jedno i wielodniowe oraz warsztaty naukowe.

Zasady rekrutacji do liceum ogólnokształcącego

Są opisane w Statucie Liceum(do wglądu na stronie internetowej szkoły) , jednocześnie wszelkich informacji udziela Sekretariat szkoły pod numerem tel. 228188302 i 225900876 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-14:30.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36. 03-772

facebook_page_plugin
Ważne informacje

Szanowni Państwo,
W poniedziałek 23 maja nastepuje zmiana planu lecji, w związku z wyjściem uczniów do British Council [wychodza ci, którzy zadelarowali chęć i wpłacili wymaganą kwotę].
W tym dniu odbęda sie 3 bloki zajęć.
Basen zostaje odwołany.
Plan lekcji 23/05/2018
7 SP - 1. niemiecki, 2.matematyka, 3.historia
2 G - 1. historia, 2.niemiecki, 3. matematyka
3 G - 1. fizyka, 2. historia, 3. niemiecki
1 LO - wyjście na warsztaty