Home Gimnazjum

Gimnazjum

 

Akademickie Gimnazjum Nr 50 Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie
posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane na czas nieokreślony.

Zaświadczenie nr 61/GN/03[1]

 


 

Organizacja nauczania

 1.     Szkoła pracuje pięć dni w tygodniu. Obowiązkowe zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się o godz. 8:30.
 2.     Zajęcia na basenie są prowadzone w ramach wychowania fizycznego raz w tygodniu.
 3.     Długość i terminy ferii i wakacji są zgodne z Kalendarzem Roku Szkolnego MEN.
 4.     Wszystkie klasy są maksymalnie 24 osobowe.

Dydaktyka

 1.     Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w blokach - 90 min.
 2.     Szkoła prowadzi obowiązkowe nauczanie dwóch języków obcych : j. angielskiego oraz j. niemieckiego.
 3.     Języki obce są nauczane w grupach międzyklasowych zgodnie ze stopniem opanowania danego języka przez ucznia.
 4.     W klasach II i III prowadzone są zajęcia dodatkowe, przygotowujace uczniów do certyfikatów z j. angielskiego.
 5.     Gimnazjum realizuje 3-letni program nauczania informatyki, przygotowujacy do uzyskania certyfikatu ECDL, przyznawanego przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.
 6.     Zwiększona jest liczba godzin przeznaczonych na realizację programów nauczania z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym.
 7.     Prowadzimy zajęcia przygotowujace uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
 8.     Organizujemy wycieczki dydaktyczne do kin, teatrów, muzeów i na wystawy.
 9.     Bierzemy udział w warsztatach:biologicznych, fizycznych, chemicznych, informatycznych, ekologicznych, filizoficznych, teatralnych oraz profilaktycznych.
 10.   Systematycznie uczestniczymy w zajeciach skierowanych do uczniów gimnazjum, organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik, Politechnikę Warszawską i Ogród Zoologiczny w Warszawie.
 11.    Prowadzimy zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów gimnazjum.

Opieka

 1.     Współpracujemy na stałe z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
 2.     Budynek jest objęty całodobową ochroną.

Uczniowie uzdolnieni

 1.     Przewidziane są stypendia naukowe dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, wybitne wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz godnie reprezentujących szkołę na zewnątrz.
 2.     Możliwe jest uzyskanie przez ucznia INDYWIDUALNEGO TOKU NAUKI z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów objętych programem nauczania.

Sport i rekreacja

 1.     Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w  hali sportowej i na basenie Wyższej Szkoły Menedżerskiej.
 2.     Organizujemy wycieczki turystyczne jedno i wielodniowe oraz gry miejskie.

Zasady rekrutacji do Gimnazjum

    Wszelkich informacji udziela Sekretariat szkoły pod numerem tel. 228188302 i 225900876 od poniedziałku do czwartku w godzinach
7:30 - 14:30.

 
Opłaty

 1.     Wpisowe: płatne w momencie przyjecia ucznia do szkoły.
 2.     Czesne: płatne przez 10 miesięcy (od września do czerwca).
 3.     Koszty biletów, wycieczek i imprez pozaszkolnych pokrywają rodzice..

Informacje dodatkowe

 1. Uczniowie korzystają zarówno z pracowni komputerowych, jak i biblioteki uczelnianej.
 2. Część zajęć dydaktycznych jest prowadzona przez pracowników WSM, z którymi na stałe współpracują nauczyciele szkoły.
 3. Uczniowie mogą korzystać odpłatnie ze stołówki uczelnianej.

Poprawiony (piątek, 15 stycznia 2016 10:54)

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support