Akademicki Zespół Szkół - Akademicki Zespół Szkół

Podręczniki

Informujemy, że podręczniki będą zakupione dla uczniów poszczególnych klas na początku roku szkolnego.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36. 03-772

Ważne informacje
Szanowni Państwo,
Informujemy, że następują zmiany w planie lekcji.
Dotyczą jedynie poniedziałku.
Nowy plan obowiązuje od 19 listopada.